Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

wpis w: Projekt 1 | 0

„Remont Pasieki Zarodowej w Maciejowie w celu zachowania dziedzictwa ks. dr. Jana Dzierżona” dofinansowany w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 728 203,40 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 212 603,52 PLN