Będziemy realizować kolejny projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

wpis w: Projekt 2 | 0

Projekt „Entomopolis – edukacja o owadach i ich ekosystemach w Pasiece Zarodowej
w Maciejowie istotnym elementem ochrony różnorodności biologicznej.”
dofinansowany w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 2 581 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 983 250,40 PLN

 

 „Entomopolis – edukacja o owadach i ich ekosystemach istotnym elementem ochrony różnorodności biologicznej” to kompleksowe przedsięwzięcie infrastrukturalno-edukacyjne, którego celem nadrzędnym jest uświadomienie mieszkańcom woj. opolskiego potrzeby ochrony owadów w szczególności owadów chronionych, zapylaczy, pożytecznych, jako istotnego elementu otaczającego nas ekosystemu.

Celem projektu jest propagowanie wiedzy o różnorodności biologicznej owadów. Cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez realizację działań edukacyjnych skierowanych do różnych grup docelowych (dzieci, młodzież, dorośli).

Partnerami projektu są:

  1. Gmina Lasowice Wielkie
  2. Stowarzyszenie Wsi Bogacica „Bogatalanta”