Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wpis w: Uncategorized | 0

Przebudowa i rozbudowa budynków Pasieki Zarodowej w Maciejowie w celu zachowania dziedzictwa ks. Jana Dzierżona SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Nazwa zamawiającego: Dolina Stobrawy sp. z o.o. 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362932217 1.4.) Adres zamawiającego: 1.4.1.) Ulica: Maciejów 1.4.2.) … Continued

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

wpis w: Uncategorized | 0

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00131964/01 z dnia 22-04-2022   Roboty budowlanePrzebudowa i rozbudowa budynków Pasieki Zarodowej w Maciejowie w celu zachowania dziedzictwa ks. Jana Dzierżona SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: … Continued