Kolejna umowa o dofinansowanie podpisana

wpis w: Projekt 3 | 0

W dniu 03.10.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Kluczborku Zarząd Spółki Dolina Stobrawy Sp. z o. o. podpisał z Zarządem Województwa Opolskiego reprezentowanym przez Marszałka Andrzej Buła i Wicemarszałka Stanisława Rakoczego umowę o dofinansowanie projektu „Woda dla owadów – edukacja o owadach i ich ekosystemach istotnym elementem ochrony bioróżnorodności – Entomopolis w Maciejowie etap 2”.

Na tym samym spotkaniu Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio podpisało umowę na realizację projektu pod nazwą „Poprawa jakości opieki medycznej poprzez realizację robót budowlanych, zakup sprzętu i wyposażenia dla Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio w Smardach Górnych”.