„Dolina Stobrawy” Sp. z o. o.

Siedziba:
Maciejów 8, 46-211 Kujakowice Górne
tel. 77 413 19 77 e-mail: pasieka@maciejow.eu

NIP 751 177 47 17
Regon 362932217

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000579543

Kapitał zakładowy: 730 000 PLN

Udziałowcy:
Gmina Kluczbork, Powiat Kluczborski, Stowarzyszenie LGD Dolina Stobrawy