Dokumenty ogólne

Deklaracja Członkowska 

Statut

Program Leader

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja czerwiec 2017

Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja grudzień 2017

———————————————————————————————————————————————————————

Lokalne Kryteria Wyboru

Lokalne Kryteria Wyboru po zmianach – aktualizacja maj 2017

———————————————————————————————————————————————————————

Harmonogram naboru wniosków

Harmonogram naboru wniosków- aktualizacja listopad 2016r.

Harmonogram naboru wniosków – aktualizacja maj 2017

Harmonogram naboru wniosków  – aktualizacja 01.2018

———————————————————————————————————————————————————————

Wzory wniosków Leader

———————————————————————————————————————————————————————

Umowa na realizacje lsr 2014-2020

———————————————————————————————————————————————————————

Ankieta monitorująca LSR dla beneficjentów i grantobiorców

———————————————————————————————————————————————————————

Regulamin Rady – aktualizacja 12.2017r.

REGULAMIN RADY

zał nr 1 do Regulaminu Rady

zał nr 2 do Regulaminu Rady

zał nr 3 do Regulaminu Rady

zał nr 4 do Regulaminu Rady

zał nr 5 Regulaminu Rady

zał nr 6 do Regulaminu Rady

—————————————-

REGULAMIN RADY

REGULAMIN RADY – aktualizacja maj 2017

zał nr 1 do Regulaminu Rady Dolina Stobrawy

zał nr 2 do Regulaminu Rady Dolina Stobrawy

zał nr 3 do Regulaminu Rady Dolina Stobrawy

zał nr 4 do Regulaminu Rady Dolina Stobrawy

zał nr 5 Regulaminu Rady Dolina Stobrawy

zał nr 6 do Regulaminu Rady DOlina Stobrawy

———————————————————————————————————————————————————————

Procedury naborów wniosków – aktualizacja 12.2017r. 

Procedura naborów

Procedura naborów zał nr 1

Procedura naborów zał nr 2

Procedura naborów zał nr 3

Procedura naborów zał nr 4 (1)

Procedura naborów zał nr 4

Procedura naborów zał nr 5

Procedura naborów zał nr 6

Procedura naborów zał nr 7

Procedura naborów zał nr 8

Procedura naborów zał nr 9

Procedura naborów zał nr 10

Procedura naborów zał nr 11

—————————————————-

Procedury naborów wniosków

Procedura naborów

Procedura naborów zał. nr 1

Procedura naborów zał nr 2

Procedura naborów zał nr 3

Procedura naborów zał nr 4

Procedura naborów zał. nr 4a

Procedura naborów zał. nr 5

Procedura naborów zał. nr 6

Procedura naborów zał nr 7

Procedura naborów zał. nr 8

Procedura naborów zał. nr 9

———————————————————————————————————————————————————————

Procedury projektów grantowych – aktualizacja 01.2018r. 

Procedura grantowa uproszczona

Procedura grantowa zał. nr 1

Procedura grantowa zał. nr 2

Procedura grantowa zał. nr 3

Procedura grantowa zał. nr 4

Procedura grantowa zał. nr 5

Procedura grantowa zał. nr 6

Procedura grantowa zał. nr 7

Procedura grantowa zał. nr 8

Procedura grantowa zał. nr 9

Procedura grantowa zał. nr 10

Procedura grantowa zał. nr 11

Procedura grantowa zał. nr 12

Procedura grantowa zał. nr 13

Procedura grantowa zał. nr 14

—————————————————–

Procedury projektów grantowych

Procedura grantowa uproszczona

Procedura grantowa zał. nr 1

Procedura grantowa zał. nr 2

Procedura grantowa zał. nr 3

Procedura grantowa zał. nr 4

Procedura grantowa zał. nr 5

Procedura grantowa zał. nr 6

Procedura grantowa zał. nr 7

Procedura grantowa zał. nr 8

Procedura grantowa zał. nr 9

Procedura grantowa zał. nr 10

Procedura grantowa zał. nr 11

Procedura grantowa zał. nr 12

Procedura grantowa zał. nr 13

Procedura grantowa zał. nr 14

———————————————————————————————————————————————————————

Procedura Operacje Własne LGD – aktualizacja 12.2017r. 

Procedura wyboru operacji własnych

zał nr 1 do Procedury realizacji operacji własnych LGD

zał nr 2 do Procedury realizacji operacji własnych LGD

————————————————————————-

Procedura Operacje Własne LGD

Procedura wyboru operacji własnych

zał nr 1 do Procedury realizacji operacji własnych LGD

zał nr 2 do Procedury realizacji operacji własnych LGD

———————————————————————————————————————————————————————

Legislacja Leader

Rozporzadzenie 19.2 wersja komparatystyczna

Rozporządzenia 19.2- nowelizacja z dnia 25.08.2016r.

Rozporządzenie 19.2 – nowelizacja z dnia 10.08.2017r.

Ustawa PROW

Ustawa RLKS

———————————————————————————————————————————————————————

Narzędzia pomocnicze

Biznesplan – pomocnicze tabele finansowe (premie)

Biznesplan – pomocnicze tabele finansowe (inne zakresy operacji)