Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

wpis w: Projekt 1 | 0

„Remont Pasieki Zarodowej w Maciejowie w celu zachowania dziedzictwa ks. dr. Jana Dzierżona” dofinansowany w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 728 203,40 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 212 603,52 PLN

Projekt „Remont Pasieki Zarodowej w Maciejowie w celu zachowania dziedzictwa ks. dr. Jana Dzierżona” to kompleksowe przedsięwzięcie infrastrukturalno-edukacyjne, którego celem nadrzędnym jest udostępnienie i zachowanie, w jak najlepszym stanie technicznym, dla przyszłych pokoleń historycznej części pasieki gdzie ostatnie 22 lata swojego życia spędził światowej sławy pszczelarz ks. dr Jan Dzierżon. Celem ogólnym projektu jest zachowanie i przekazywanie dziedzictwa kulturowego związanego z ks. dr. Janem Dzierżonem. Cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez remont budynków w historycznej części Pasieki Zarodowej w Maciejowie i zmianę sposobu ich użytkowania. Budynki wykorzystywane obecnie do prowadzenia gospodarki pasiecznej zostaną wyremontowane co zapobiegnie ich dalszej degradacji i zostanie zmieniona ich funkcja.

Po realizacji proj. budynki będą wykorzystywane do prowadzenia szeroko rozumianej edukacji różnych grup docelowych w zakresie pszczelarstwa jak również w zakresie promocji i kultywowania dziedzictwa kulturowego województwa opolskiego związanego ze światowej sławy pszczelarzem ks.dr. Janem Dzierżonem.

Działania realizowane w ramach projektu to:

Partnerami projektu są:

  1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ks. dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach,
  2. Parafia Nawiedzenia NMP w Łowkowicach
  3. Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych