Trwa rewitalizacja Parku Dzierżona w Kluczborku

wpis w: Projekt 2 | 0

Rewitalizacja Parku Dzierżona jest częścią projektu pt. „Entomopolis – edukacja o owadach i ich ekosystemach w Pasiece Zarodowej w Maciejowie istotnym elementem ochrony różnorodności biologicznej”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

W ramach tego zadania została przeprowadzona modernizacja parku im. ks. dr. Jana Dzierżona w Kluczborku. W projektowanej przestrzeni publicznej utworzono strefę reprezentacyjną zlokalizowaną w miejscu, gdzie znajduje się pomnik Jana Dzierżona. Ma być to miejsce prestiżowe i
funkcjonalne. W parku trwają nasadzenia roślin miododajnych, które
zostały odpowiednio oznaczone w celu stworzenia żywej ścieżki edukacyjnej. Zostaną tam również umieszczone tablice edukacyjne o owadach zapylających i ich ekosystemach. Modernizacja parku 
obejmuje również strefy wejściowe w tym dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi oraz strefę rekreacyjną z tematycznym placem zabaw oraz miejscami do wypoczynku grupowego, służące integracji
mieszkańców.

Alejki mają nową nawierzchnię z kostki brukowej, a poza tym są teraz dobrze oświetlone. Stałą oprawę świetlną ma też pomnik księdza Jana Dzierżona.