Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wpis w: Projekt 3 | 0

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego pn.: „Budowa budynku pracowni pasiecznej”