Trwa rewitalizacja Parku Dzierżona w Kluczborku

wpis w: Projekt 2 | 0

Rewitalizacja Parku Dzierżona jest częścią projektu pt. „Entomopolis – edukacja o owadach i ich ekosystemach w Pasiece Zarodowej w Maciejowie istotnym elementem ochrony różnorodności biologicznej”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

W ramach tego zadania została przeprowadzona modernizacja parku im. ks. dr. Jana Dzierżona w Kluczborku. W projektowanej przestrzeni publicznej utworzono strefę reprezentacyjną zlokalizowaną w miejscu, gdzie znajduje się pomnik Jana Dzierżona.

Będziemy realizować kolejny projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

wpis w: Projekt 2 | 0

Projekt „Entomopolis – edukacja o owadach i ich ekosystemach w Pasiece Zarodowej
w Maciejowie istotnym elementem ochrony różnorodności biologicznej.” dofinansowany w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 2 581 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 983 250,40 PLN